เจดีย์หยกแรกในโลกในประเทศพม่า

เจดีย์หยกแรกในโลกในประเทศพม่า

          นับตั้งแต่ช่วงแรกของพระพุทธศาสนา อนุสาวรีย์พุทธที่มีขนาดและรูปแบบต่างๆจำนวนมากถูกสร้างขึ้นทั่วโลก วัสดุธรรมชาติและวัสดุที่มนุษย์สร้างขึ้นถูกใช้ในการก่อสร้างของพวกเขา เช่น หินทรายทองแดงบรอนซ์ทองเหลืองเหล็กโลหะเงินทองแม้แต่เหล็กกล้า อิฐดินเผาอิฐหินแก้วคอนกรีตซีเมนต์และแลคเกอร์ อัญมณีล้ำค่าใด ๆ ถูกนำมาใช้เพื่อสร้างอนุสาวรีย์พุทธแม้ว่าพระพุทธรูปและรูปปั้นศักดิ์สิทธิ์ถูกแกะสลักมาจากหรือตกแต่งด้วยหินมีค่าและพลอยเนื้ออ่อน

 

          เวสนาเจดีย์อีกชื่อหนึ่งคือเจดีย์หยกถูกสร้างขึ้นจากหยกทั้งหมด หนึ่งในพลอยเนื้ออ่อน ของประเทศพม่า ตั้งตระหง่านอยู่บนเนินเขาที่ Hsin Ywa หมู่บ้าน Myinhmu ในเมืองอมรปุระ ภูมิภาคมัณฑะเลย์พม่าตอนบนสามารถมองเห็นได้ง่ายและสามารถเข้าถึงได้โดยใช้ถนนของมอเตอร์ไซต์ทั้งไปและมาจาก สนามบินนานาชาติมัณฑะเลย์

 

          “เวสนา” หมายความว่าถูกสร้างขึ้นสำหรับชาวพม่าและทุกชนชาติทั่วโลกผู้ที่บูชาและสักการะ ดังนั้น ชื่อนั้นหมายความว่าการให้ความสงบ ความคืบหน้า ความเจริญ ความโชคดี ความรุ่งโรจน์ชื่อเสียง ความมั่งคั่ง แคล้วคลาดปลอดภัยจากภยันอันตรายทั้งหลายและการสมปราถนา

 

          พม่าเป็นประเทศที่รู้จักกันทั่วโลกในด้านผลิตหยกคุณภาพดีที่สุด เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ มีแนวโน้มว่าจะหมดไปในวันหนึ่งได้ เมื่อการทำเหมืองแร่นั้นถูกขุดมากเกินไป ดังนั้น เจดีย์นี้ถูกสร้างเพื่อตั้งตระหง่านเป็นพยานในการแสดงให้เห็นว่าพม่าเป็นบ้านของหยกชนิดเจไดต์

 

          เจดีย์หยกนี้สูง 75 ฟุต 6 นิ้วและมีเส้นรอบวงอยู่ที่ 176 ฟุต คือแต่ละชั้นนั้นยาว 52 ฟุต 6 นิ้ว กว้าง 52 ฟุต 6 นิ้วและสูง 12 นิ้วฉัตรที่อยู่ด้านบนสุดนั้นสูง 7 ฟุตและธงใบพัดนั้นสูง 8 ฟุต 6 นิ้วแต่ละทางเข้าถ้ำสี่ทิศมีพระราชาคณะสี่องค์นั้นมีรูปพระพุทธรูปหยกในปางนั่งอยู่ รูปปั้นพระพุทธรูปหยกสามหมื่นองค์แต่ละองค์มีเส้นรอบวง 2 นิ้ว ทั้งหมดประดับอยู่บนตัวเจดีย์

 

          เจดีย์หยกสามารถทนต่อแผ่นดินไหวขนาด 6.59 ริกเตอร์ได้ เพื่อให้สามารถเผชิญกับพายุหนักได้จึงใช้เทคโนโลยีมากมาย บนโครงเหล็ก ตาข่ายลวดและซีเมนต์นั้นถูกใส่เข้าไป ไม่มีอิฐใดๆ มีเพียงหยกอย่างเดียวที่ได้รับจากผู้บริจาคมานานกว่า 25 ปี มาในการก่อสร้าง หินหยกที่คุณภาพดีเอ บีซีดี เกรดของตลาดหยกระหว่างประเทศ รวมน้ำหนักกว่าพันตันถูกนำมาใช้ในการสร้างเจดีย์นี้และ 850 ของหินหยกคุณภาพดี ประดิษฐานอยู่ในร่างของเจดีย์หยาดน้ำค้างนั้นยังถูกสร้างจากหยกคุณภาพดี

 

          เพื่อการพักผ่อนที่สงบของผู้มาเยือนและผู้แสวงบุญ สวนภูมิทัศน์ถูกสร้างขึ้นรอบๆ เจดีย์ ต้นดอกไม้และผลไม้อยู่ในสวนสาธารณะรอบเจดีย์หยก ผู้บริจาคได้เลือกพรรณไม้ไม้เลื้อยและพืชพื้นเมืองของพม่า เช่นต้นประดู่ ต้นกั่นก้อ ต้นรัง เป็นต้น ที่ส่งกลิ่นหอมเพื่อสุขภาพ สีสวย เป็นยาและนำมาทำอาหารได้ดึงดูดสัตว์ปีก เช่น ผึ้งผีเสื้อ นกและกระรอก

 

แหล่งที่มา: http://www.moi.gov.mm/moi:eng/?q=content/world%E2%80%99s-first-jade-pagoda-myanmar  

All Rights Reserved @2019 HOTEL HAZEL​

ข้อมูลวัฒนธรรม: งานแต่งงานของพม่าที่สง่างาม
Hotel Hazel Mandalay  4-star hotel in Mandalay